History

1911
Boutique

At the corner of Str “Bratya Shkorpil” with "Vl. Varnenchik "stands out the imposing silhouette of the hotel Splendid. The building was built in 1911 according to the project of one of the first builders of the city of Varna arch. Nikola Lazarov and is owned by engineer Petar Bonchev.

Boutique

Eng. Peter Bonchev has no heirs and bequeathed the building of Varna Municipality. It has been used for many years as a city court. He was also temporarily staying a branch of Varna Mail.

1948
Boutique

Building was used as a hotel

1975

The court was located in the building

1984

In the building there is a district management of the Bulgarian Telecommunication Company

2004
Boutique

Реновирана е изключително професионално от архитектите Васка Рачева и Милен Стефанов, които не само запазват автентичния й вид, но добавят нови детайли, които я обогатяват.

Boutique

Архитектурата е еклектична. Използвани са класически и барокови елементи. Проектирана е в партер, четири етажа и мансарден етаж. Сградата е ъглова с неравностойни фасади, разчленени хоризонтално от корнизи и вертикално чрез еркери и лизени. Еркерите на двете фасади са трапецовидни,а на скосения ъгъл е правоъгълен. Те обединяват трите надпартерни етажа и завършват с балкони с парапет от балюстри.

Boutique

Прозорците са обрамчени и завършват с ключов камък. На първия етаж са увенчани с триъгълни фронтони. Ъгълът на сградата завършва с висока кула с форма на пресечена пирамида,която завършва с профилиран корниз. Кулата е отворена с красив люнет, увенчан с архиволта.

Boutique

Покривът е висок, мансарден, обшит с ламарина на люспи. По осите на прозорците са изградени люнети, чиито арки се извисяват над покрива. Ъгловото разположение на сградата, богато оформените фасади, финото изпълнение на детайлите и колоритът допринасят да се възприеме като една от най-стойностните в града.

2005
Boutique

Official opening of the Boutique Splendid Hotel, owned by PLANEX Ltd.